Erfaringsnettverk demens: Personsentrert tildeling av tjenester

Dato:
6. mai 2021 10.00 - 14.30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Utviklingssenteret i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i hukommelses-/demensteam, Ledere, fagkoordinatorer/-sykepleiere og ansatte i hjemmetjenesten.
Påmeldingsfrist:
4. mai 2021 23.59

Utviklingssenteret i Trøndelag, med støtte fra Statsforvalteren, arrangerer samlinger i Erfaringsnettverk for demens i Trøndelag i 2021.

Publisert 21.04.2021

Samlingene vil foregå via Zoom og lenke vil bli tilsendt ved påmelding. Nettverket har som formål å styrke kompetansen i hjemmebaserte tjenester, styrke samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, samt bidra til erfaringsutveksling og helhetlig sett styrke arbeidet med demensomsorgen i kommunene.

Program og mer finner du på Facebook-siden til USHT Trøndelag: https://www.facebook.com/events/509210290044869


Kontaktperson: Roger Santokhie, Nettverkskoordinator. rogsan@verdal.kommune.no. Tel.: 41789929

Dato:
6. mai 2021 10.00 - 14.30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Utviklingssenteret i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i hukommelses-/demensteam, Ledere, fagkoordinatorer/-sykepleiere og ansatte i hjemmetjenesten.
Påmeldingsfrist:
4. mai 2021 23.59