Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

GIS-nettverket inviterer til online kurs i QGIS!

Dato:
8. april 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Online
Arrangør:
GIS-nettverket i Trøndelag
Målgruppe:
De som jobber med geodata i kommunen
Påmeldingsfrist:
25. mars 2021 23.59

Dette er et online kurs om hvordan du kan analysere romlige data i QGIS. Kurset består av fire spennende oppgaver som skal løses i fellesskap, og retter seg mot nybegynnere så vel som viderekomne.

Publisert 10.03.2021

Det er et begrenset antall plasser til kurs og det er i utgangspunktet kun plass til én representant fra hver kommune. Dersom flere fra samme kommune ønsker å delta vil den første som melder seg på få plass og de andre settes på venteliste. Dere får selv avgjøre hvem som skal melde seg på først. Grunnet plassbegrensningen ber vi om at ingen melder seg på med mindre de er helt sikre på at de skal delta. Vi vil også sende ut en faktura på kr 500 til de som har meldt seg på, men ikke møter opp.

Ledige plasser tildeles etter at påmeldingsfristen er gått ut, og alle som er påmeldt vil da få oversendt kursmateriell og lenke til webinaret. Kurset holdes av representanter fra Norkart.

Program:

09.00 – 09.15                    Velkommen til kurs og praktisk informasjon

09.15 – 10.00                    Oppgave 1: Befolkningsanalyse
Det er viktig at de som planlegger i en kommune tar hensyn til barn og unge og deres behov. Stikkord: alderssammensetning og barnehagedekning i grunnkretser.

10.00 – 11.00                    Oppgave 2: Nettverksanalyse  
Det er mye som skal hensyntas ved fortetting av et område. Ett kriteria kan være tilgangen til kollektivknutepunkter for å bidra til økt bruk av kollektivtransport.

11.00 – 12.00                     Lunsj

12.00 – 13.00                    Oppgave 3: Boligreserve
Hva er boligreserven i en kommune ift. hva som er avsatt i gjeldende planer?

13.00 - 14.00                     Oppgave 4: Konfliktanalyse
Konfliktanalyse i et planlagt utbyggingsområde.

14.00                                    Slutt

 

Dato:
8. april 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Online
Arrangør:
GIS-nettverket i Trøndelag
Målgruppe:
De som jobber med geodata i kommunen
Påmeldingsfrist:
25. mars 2021 23.59