Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar om Demensplan 2025

Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med USHT Trøndelag og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som jobber med, eller på andre måter er berørt av tema
Påmeldingsfrist:
4. mars 2021 09.00
Publisert 19.02.2021


PROGRAM:

10.00. – 10.05.             Velkommen ved Kenneth Ledang, Statsforvalteren i Trøndelag

10.05. – 10.35.             Demensplan 2025 ved Berit Kvalvaag Grønnestad, Helsedirektoratet

10.35. – 10.50.             Kartlegging av status Demensplan 2020 i kommunene i Trøndelag ved  Kenneth Ledang

10.50. – 11.00.             PAUSE

11.00. – 11.15.             Innlegg fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssatsing i Trøndelag ved Frode Mo

11.15. – 11.30.             Erfaringsnettverk for demensomsorgen i Trøndelag ved Roger Santokhie, Bjørn Magne Lyngstad og Kaja Hovde Bye, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag.

11.30. – 12.00.             Runde/spørsmål/kommentarer etter dagens innlegg

Påmelding - Webinar Demensplan 2025

Legg til i egen kalender
Dato:
4. mars 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med USHT Trøndelag og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som jobber med, eller på andre måter er berørt av tema
Påmeldingsfrist:
4. mars 2021 09.00

Kontaktpersoner

Demensplan 2025