Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Invitasjon til webinar ernæring for sårbare grupper

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren - Utviklingssenteret i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester for personer med psykisk utviklingshemming

Utviklingssenteret i Trøndelag arrangerer webinarserie i Ernæring for sårbare grupper over tre webinar fra  3.mars 2021- 13.oktober-2021.  Samtlige samlinger gjennomføres fra kl. 09.00-13.30.

Publisert 22.02.2021

Utviklingssenteret i Trøndelag arrangerer webinarserie i Ernæring for sårbare grupper. Læringsnettverket gjennomføres i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter om habilitering (RHAB), NTNU, Tannhelsetjenesten Trøndelag, Unge kokker og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), Helse Midt-Norge. Nettverkets formål er å bedre rutiner for ernæringsarbeidet i kommunalhelsetjenesten for personer med psykisk utviklingshemming. Videre skal nettverket bidra til økt forskning, samt utprøving av hvilke tiltak som fungerer på ernæringsområde for personer med psykisk utviklingshemming.

Webinarserien vil foregå over tre samlinger på 4,5 timer hver.
Samling 1: 03.03.21 kl. 09.00-13.30
Samling 2: 08.06.21 kl. 09.00-13.30
Samling 3: 13.10.21 kl. 09.00-13.30

For påmelding, gå til arrangementer på Facebook-siden til USHT Trøndelag https://www.facebook.com/utviklingssenter.st

  

Legg til i egen kalender
Dato:
3. mars 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren - Utviklingssenteret i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester for personer med psykisk utviklingshemming

Kontaktpersoner

Ekstern kontakt