Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon om tilskudd på helse og omsorgsområdet 2021

Dato:
14. januar 2021 11.30 - 4. februar 2021 12.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, helse og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre i kommunene som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til en webinar-rekke med informasjon om aktuelle tilskudd for helse og omsorgsområdet 2021.

Målgruppen er helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre i kommunene som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak.

Webinarene foregår digitalt, med Teams som plattform.

Alle datoer er webinaret fra kl 11.30 til 12.30.

 

Publisert 18.12.2020

Datoer:

  • 14.01.2021: Tilskudd 2021, framtidens helse og omsorgstjenester krever omstilling. Målrettet  arbeid hvor tilskudd benyttes som virkemiddel i kommunens arbeid
  • 21.01.2021: Presentasjon av tilskudd på rus - og psykisk helse området
  • 28.01.2021: Presentasjon av tilskudd kompetanse og innovasjon
  •  4.02.2021: Presentasjon av skjønnstilskudd

Ved påmelding får man tilsendt en lenke, og kan velge å delta på et eller flere webinar.

Spørsmål om påmelding rettes til tofla@statsforvalteren.no

Påmelding

Dato:
14. januar 2021 11.30 - 4. februar 2021 12.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, helse og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre i kommunene som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak