Velferdsteknologi - webinar for saksbehandlertjenesten/forvaltningskontor

Dato:
15. desember 2020 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommunenes saksbehandlere/forvaltningskontor

Trøndelagsløftet inviterer til webinar for å styrke kompetansen til de som skal kartlegge behov -  og fatte vedtak om velferdsteknologi

Publisert 10.11.2020

Trøndelagsløftet er et prosjekt som jobber for at alle kommuner i Trøndelag skal ha implementert velferdsteknologi som en del av helse og omsorgstjenestene i løpet av 2020. Prosjektets aktivitet er basert på innmeldte ønsker og behov ute i kommunene.

Siden januar 2020 har vi hatt et delprosjekt om lovtolkning ved bruk av velferdsteknologiske løsninger. I forbindelse med dette arbeidet og en kartleggingsundersøkelse utført i mars 2020, har vi nå planlagt en serie med  webinar for ansatte  i saksbehandlertjenesten/forvaltningskontor. Trøndelagsløftet ønsker med dette å øke kompetansen om kartlegging og velferdsteknologi hos de som ofte møter brukeren først. I disse webinarene vil flere kommuner i Trøndelag dele sine erfaringer, prosedyrer og maler på saksbehandling og velferdsteknologi.  Målet med disse webinarene er ikke at alle kommunene skal arbeide likt, men at dere kan få innblikk i hvordan andre kommuner jobber med fagfeltet, og motiverer og inspirerer hverandre.

For å delta på webinarene kan dere følge disse lenkene:

  1. desember fra kl. 0830-0930 Presentasjon fra Verdal kommune og deres kartlegging/vedtaksmaler.

Bli med i Microsoft Teams-møte

Webinaret er lagt opp slik at det holdes en presentasjon i ca 20-30 minutter, så er det spørsmål og erfaringsdeling i plenum i ca 30 minutter etterpå.

Dato:
15. desember 2020 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommunenes saksbehandlere/forvaltningskontor

Kontaktpersoner