VELKOMMEN TIL WEBINAR INNEN VELFERDSTEKNOLOGI 24.NOVEMBER

Dato:
24. november 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Webseminar
Arrangør:
Fylkesmannnen med flere
Målgruppe:
Målgruppen for møtet er alle som jobber med velferdsteknologi i kommunene i Trøndelag: ansatte ved sykehjem, hjemmetjenester, institusjoner, skoler og barnehage

Fylkesmannen i Trøndelag, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag,  Trøndelagsløftet og koordinator i Velferdsteknologi i Verdal inviterer til webinar om Velferdsteknologi

Publisert 24.09.2020

Før lunsj vil innholdet rette seg mot mellomledernivået og superbrukere med fokus på fra overgang til drift, lovtolkningsarbeid m.m. Etter lunsj vil det være korte foredrag fra ulike kommuner som har lyktes med ulike teknologier i drift til ulike målgrupper. Denne delen vil være aktuell for alle som jobber i helse og omsorg, og oppvekst.

Vi vil oppfordre dere om å sitte sammen med andre kolleger denne dagen, slik at man sammen kan reflektere og diskutere mellom foredragene. Utviklingssenteret spanderer også lunsj til alle deltakere, på en sum inntil 75 kr pr. person. Summen refunderes til kommunen i etterkant. Det er derfor viktig at vi får vite antall personer som deltar i webinaret, og ikke kun de som er logget på via zoom (hvis man sitter flere sammen). Denne informasjonen samt fakturaopplysninger sendes til kaja.hovde.bye@afjord.kommunen.no

Påmelding innen 17.november til: kaja.hovde.bye@afjord.kommune.no

Webinaret vil foregå på zoom: https://us02web.zoom.us/j/82877780803

Hjertelig velkommen til webinar!

Dato:
24. november 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Webseminar
Arrangør:
Fylkesmannnen med flere
Målgruppe:
Målgruppen for møtet er alle som jobber med velferdsteknologi i kommunene i Trøndelag: ansatte ved sykehjem, hjemmetjenester, institusjoner, skoler og barnehage

Dokumenter