Opplæring for arbeidsledere/medarbeidsledere i ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse

Dato:
18. november 2020 - 31. januar 2021
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med AMBIA A/S
Målgruppe:
Arbeidsledere/medarbeidsledere i BPA ordningen

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til kompetanseheving i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringen er digital, og går over 3 samlinger i tidsrommet november 2020 til januar 2021.

Målgruppen er arbeidsledere/medarbeidsledere.

Fylkesmannen har engasjert AMBIA A/S til å bistå med gjennomføringen.

Publisert 23.10.2020

Opplæringen er digital og foregår over 3 samlinger på 3 timer hver:

Samling 1: 18.11.2020 kl 12-15

Samling 2: 10.12.2020 kl 12-15

Samling 3: januar 2021, vi kommer med dato

Lysark og annet kursmateriell legge ut i forkant av samlingene.

Første samling vil være forelesning. I forkant av samling 2 og 3 vil vi gjerne ha innsendt spørsmål/problemstillinger fra deltagerne som kan tas opp på samlingene.

Kurset bygger på:

 • Opplæringshåndboka i BPA - Hdir
 • Rundskriv I-20/2000
 • Rundskriv I-15/2005
 • Rundskriv I-9/2015
 • Helse og omsorgstjenesteloven
 • Pasient og brukerrettighetsloven

Samling 1: Innføring i den norske BPA historien

Innledning: Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • BPA som tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy
 • Organiseringsformer og forvaltning
 • Arbeidsgivermodeller
 • Medarbeidsleder, når tjenestemottaker ikke er arbeidsleder selv

Samling 2 og 3: Personalledelse, Helse -Miljø og Sikkerhet

Innledning: God ledelse handler om å utvikle et så godt fellesskap med dine assistenter at din ledelse fremstår som dyktig

 • Hva vil det si å være leder i egen BPA-ordning?
 • Roller i en BPA-ordning: assistent- arbeidsleder - arbeidsgiver, plikter og rettigheter
 • Hvilke oppgaver kan assistenten utføre?
 • Hvordan disponere innvilget timer?
 • Kommunens ansvar

Innledning: Er sikkerheten til arbeidsleder og assistent ivaretatt?

 • Har arbeidsgiver spesielle krav til sikkerhet?
 • Grundig opplæring av assistenter

Vis mer

Påmelding erfaringswebinar lindrende behandling 10.juni 2021

Dato:
18. november 2020 - 31. januar 2021
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med AMBIA A/S
Målgruppe:
Arbeidsledere/medarbeidsledere i BPA ordningen

Kontaktpersoner