Opplæring for ansatte som jobber med Brukerstyrt personlig assistanse

Dato:
13. oktober 2020 08.30 - 8. desember 2020 11.30
Sted:
Digitalt - Lenke til deltakelse i Teams sendes på e-post til de påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Ambia AS som kursholder
Målgruppe:
Saksbehandlere og andre som jobber med BPA i kommunene i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til kompetanseheving i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringen blir digital og er fordelt på fire samlinger høsten 2020.

Publisert 09.09.2020

Målgruppen er ansatte i kommunene som jobber med saksbehandling og veiledning knyttet til BPA ordningen.

Fylkesmannen har engasjert AMBIA A/S til å bistå oss med gjennomføringen av opplæringen.

Praktisk informasjon

Fire samlinger, ca. 3 timer pr. samling. Gjennomføres digitalt.
Lysark og annet kursmateriell legges ut i forkant av samlingene.
• Veileder for saksbehandling
• Opplæringshåndbok BPA

Dato for kurs og påmeldingsfrist

Samling 1: Tirsdag 13.10 kl 08.30 til 11.30

Samling 2: Tirsdag 3.11 kl 08.30 til 11.30

Samling 3: Tirsdag 17.11 kl 08.30 til 11.30

Samling 4: Tirsdag 8.12 kl 08.30 til 11.30

 

Påmeldingsfristen er 1. oktober. Ved spørsmål kontakt:

Seniorrådgiver Tone Flaten, tofla@fylkesmannen.no, tlf. 74 16 84 36

 

Samling 1 Lovforståelse
(Forelesere: Brit Bakken og Einar Holand)

Innledning: Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

 • Intensjonene med BPA – historien. Lov og regelverk :
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient og brukerrettighetsloven
 • Rundskrivene
 • Forarbeidene
 • Statlige føringer

Samling 2 Rettigheter
(Forelesere: Brit Bakken og Tone Torp)

Innledning: Hva er viktig for søker? Erfaring, tips og råd fra brukerståsted.

 • Hvilken kunnskap bør man ha som saksbehandler? (Opplæringshåndboka)
 • Gjennomgang av case/problemstillinger innsendt fra kommunene/deltakerne.

Samling 3 Rettigheter og lovforståelse - skjønnsutøvelse
(Forelesere: Brit Bakken og Einar Holand)

Innledning: Kan alle få BPA? Når er det hensiktsmessig å innvilge BPA og når er annen organisering mer hensiktsmessig?

 • Hva sier loven? Rettighetsfesting?
 • Dialog og erfaringsutveksling
 • Problemstillinger og case

Samling 4 Saksbehandling og dokumentasjon
(Forelesere: Brit Bakken og Einar Holand)

Innledning: Saksbehandling og dokumentasjon

 • Rutiner for dokumentasjon
 • Problemstillinger og Case tilsendt fra deltakerne

Avslutning og oppsummering av samlingene

Dato:
13. oktober 2020 08.30 - 8. desember 2020 11.30
Sted:
Digitalt - Lenke til deltakelse i Teams sendes på e-post til de påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Ambia AS som kursholder
Målgruppe:
Saksbehandlere og andre som jobber med BPA i kommunene i Trøndelag