Webinar om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Dato:
17. september 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
De som jobber med ordningen i kommunal landbruksforvaltning

Mange gårdbrukere har meldt om mulig avlingsskade, dette gjelder spesielt for produksjonene grovfôr og korn. Dersom høsten blir vanskelig, kan det medføre at det blir en del som søker om erstatning gjennom ordningen « Erstatning ved produksjonssvikt i plante – og honningproduksjonen». Fylkesmannen inviterer derfor til en gjennomgang av ordningen.

Publisert 24.08.2020

Program:

12.00       Velkommen

                  Anstein Lyngstad, Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Trøndelag

 

12.10       Situasjonsbeskrivelse av vekst og avling

                  Anders Mona, Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Trøndelag

 

12.30       Forskriftsendringer for skadeåret 2020

                  Gunhild Halvorsen, Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Trøndelag

 

12.45       Kommunen sine oppgaver med ordningen

                  Gunhild Halvorsen, Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Trøndelag

                 

13.15       Gjennomgang av en grovfôrsøknad

                  Ivar Stokkan, Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Trøndelag

 

13.45       Oppsummering, spørsmål

 

Påmeldingsfrist er 14. september. De som er påmeldt, vil få tilsendt en invitasjon til møtet med en Teams-lenke dagen før webinaret.

Påmelding:

Dato:
17. september 2020 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
De som jobber med ordningen i kommunal landbruksforvaltning