Stor vilje til å få økonomien på rett kjøl

Ordfører Bjørnar Buhaug (Sp), statsforvalter Frank Jenssen og kommunedirektør Kjetil Mjøsund i Indre Fosen under Statsforvalterens kommunebesøk torsdag.
Ordfører Bjørnar Buhaug (Sp), statsforvalter Frank Jenssen og kommunedirektør Kjetil Mjøsund i Indre Fosen under Statsforvalterens kommunebesøk torsdag.

Torsdag besøkte Statsforvalteren i Trøndelag Indre Fosen kommune for å drøfte situasjonsbildet i kommunen. Både styrker, utfordringene og muligheter ble diskutert.

Publisert 11.02.2022

RISSA: Statsforvalteren har som målsetting å besøke samtlige trønderske kommuner i løpet av en fireårsperiode. Torsdag var turen kommet til Indre Fosen kommune.

I forkant av kommunebesøkene gjør Statsforvalteren en vurdering av kommunens håndtering av en rekke fagområder. Møtene er mellom Statsforvalterens ledergruppe, kommunens administrasjon, og formannskapsmedlemmene i kommunen.

I Indre Fosen trekkes landbruksforvaltning og integrering og bosetting fram som styrker hvor kommunen gjør det godt, mens Statsforvalteren er bekymret for kommunal planlegging og kommuneøkonomien.

Kommunen trekker selv fram oppvekst og helsesektoren som to store fagområder som særdeles krevende på grunn av kommunens økonomiske situasjon, og påpeker at kuttene som er gjort i sektorene medfører en tung belastning for de ansatte.

Ordfører Bjørnar Buhaug (Sp) og kommunedirektør Kjetil Mjøsund presenterte kommunens arbeid med å sikre gode tjenester innenfor disse tjenestene, samtidig som de stadig jobber for å få økonomisk kontroll.

Statsforvalterens ledergruppe og kommunens representanter hadde et langt og konstruktivt møte hvor flere aspekter av både befolkningsutvikling og samfunnsplanlegging ble diskutert. Kommunens planverk er noe utdatert, men det jobbes med ny samfunnsplan og arealplan.

Kommunen har imidlertid en plan som høstet stor applaus fra landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Dere har en steike god landbruksplan. Den ble jeg skikkelig imponert over. Jeg håper bare kommunen har nok ressurser til å gjennomføre den, sier Bjørkli.

Avslutningsvis fikk kommunen også ros fra statsforvalter Frank Jenssen.

– Det har vært gode diskusjoner innenfor områdene til både politikerne og administrasjonen. Alle problemene er nok ikke løst, men vi har et godt utgangspunkt for å jobbe tettere sammen. Vi har kartlagt områder hvor vi kan bistå, sier Jenssen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.