Ny direktør for Statsforvalterens kommunal- og justisavdeling

Trude Mathisen er ny direktør for kommunal og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Trude Mathisen (57) er ansatt som ny direktør for kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i starten av 2024.

Publisert 03.10.2023

Mathisen har lang erfaring fra embetet og fagområdene hun nå skal lede. Hun har arbeidet hos fylkesmannen/statsforvalteren siden 2012, siden 2019 som underdirektør. Hun har tidligere også innehatt rollen som assisterende kommunaldirektør og fungerende kommunaldirektør i tiden før sammenslåingen av Trøndelag i 2018.

– Trude Mathisen har svært god kjennskap til og kunnskap om kommunesektoren, Trøndelag og de fagområdene kommunal- og justisavdelingen har et særskilt ansvar for, sier statsforvalter Frank Jenssen.

– Trude har de beste forutsetninger for å ivareta statsforvalterens mange viktige oppdrag på avdelingens områder, og ikke minst utvikle disse videre, sier han.

Trude Mathisen har sin utdanning innen industriell økonomi, fra tidligere NTH (nå NTNU). Hun har tidligere arbeidet bl.a. som forsker og leder i SINTEF, underdirektør i Sosial- og helsedepartementet og som daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors. Mathisen er fra Steinkjer, og har fortsatt sentrale verv i Røde Kors.

– Statsforvalteren skal bidra til at nasjonal politikk iverksettes i Trøndelag. Da må vi ha et tett og godt forhold til kommunene, som leverer veldig mange av de lovpålagte tjenestene til innbyggerne og bidrar til sikkerhet og beredskap i hverdagen.

– Samtidig skal vi som embete også selv levere på viktige oppgaver for enkeltinnbyggere, gjennom at vi ivaretar rettssikkerheten til de som klager på kommunale vedtak eller de mange tusen som er avhengig av en verge. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben med å lede og utvikle alle disse viktige områdene videre, sier Trude Mathisen.

Kommunal- og justisavdelingen har viktige oppgaver knyttet til blant annet kommuneøkonomi, kommunale plansaker, samordning av tilsyn, ivaretagelse av rettssikkerhet for enkeltindivider i klagesaker, vergemål og fremtidsfullmakter, samfunnssikkerhet og beredskap.

Nåværende direktør Mari Mogstad har varslet at hun går av med pensjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.