Øyner gode utsikter for Frosta

Fungerende Statsforvalter Øystein Johannessen innledet møtet mellom Frosta kommunes ledelse og Statsforvalterens ledergruppe. Etter møtet fikk kommunen mye ros for å ha satt i gang et omfattende arbeid for å bedre kommunens økonomi, utvikle mer helhetlige tjenester, samt bli bedre på plan og byggesaksområdet. Til høyre sitter kommunedirektør Endre Skjervø, og i midten er ordfører Frode Revhaug (H).
Fungerende Statsforvalter Øystein Johannessen innledet møtet mellom Frosta kommunes ledelse og Statsforvalterens ledergruppe. Etter møtet fikk kommunen mye ros for å ha satt i gang et omfattende arbeid for å bedre kommunens økonomi, utvikle mer helhetlige tjenester, samt bli bedre på plan og byggesaksområdet. Til høyre sitter kommunedirektør Endre Skjervø, og i midten er ordfører Frode Revhaug (H). Foto: Bjørn Erik Øvrelid.

Frosta kommune har stått overfor store utfordringer både på økonomi og plansaker, men utviklingen er god på begge områder.

Publisert 17.03.2022

Statsforvalteren i Trøndelag besøkte Frosta kommune torsdag, og møtte den kommunale ledelsen, både politisk og administrativt.

Statsforvalteren stilte med ledergruppen, ledet an av fungerende statsforvalter Øystein Johannessen.

Under møtet ble alle de kommunale oppgavene som Statsforvalteren har i oppgave å følge med på diskutert.

Kommuneøkonomien fikk mye oppmerksomhet. Der har kommunen stått i en svært krevende situasjon, men etter en større omstilling er kommunen på rett kurs, og utsiktene er gode.

- Vi har nettopp foretatt en ny vurdering etter de siste KOSTRA-tallene kom, og det vises at kommunen har en mye bedre økonomi, sier fungerende direktør for kommunal- og justisavdelingen, Kjetil Ollestad.

Ordfører Frode Revhaug øyner også muligheter for vekst dersom de får etablert hurtigbåtforbindelse til Trondheim.

- Vi er med i et pilotprosjekt hvor vi skal kjøre utslippsfri hurtigbåt mellom Frosta og Trondheim. Det tar et kvarter. Tenk deg det, å kunne bo i landlige omgivelser på Frosta, og et kvarters reisevei til Trondheim, sier han.

Kommunen har gått fra å ha en anstrengt økonomi til å ha landet på et positivt årsresultat, med enda bedre utsikter i tida som kommer. Ordfører Frode Revhaug (H) tror kommunen også vil oppleve en positiv befolkningsvekst når hurtigbåttilbudet til Trondheim kommer på plass.

Flere av fagområdene bedømmer Statsforvalteren å være noe sårbar. Kommunedirektør Endre Skjervø sier de har jobbet mye med å forbedre rutinene internt i kommunen, slik at sykefravær i sårbare stillinger ikke får så store konsekvenser.

- Vi er en liten kommune, og vil alltid ha noe sårbarhet. Samtidig søker vi samarbeid på flere områder som vi ser at vi bør løse i fellesskap med andre, sier Skjervø.

Kommunens omorganisering innebærer at de har gått fra fire etater til to etater, med hver sin direktør. Slik skal kommunen også bli bedre på helhetlig styring og planlegging. Omleggingen fikk positive tilbakemeldinger fra Statsforvalterens representanter.

Kommunen har fått stor medieoppmerksomhet knyttet til plan- og byggesaker. Her har det også pågått et storstilt arbeid for å rydde opp.

- Vi er i gang, men vi ser at det vil ta tid. Vi jobber med sakene, og noen av dem vil bli vanskelige, men vi skal stå i det, sier Skjervø.

Kommunen har behov for å rullere flere planer, men både politisk og administrativt pekes det på kommuneplanens samfunnsdel som førsteprioritet.

Etter møtet sier fungerende statsforvalter Øystein Johannessen at Frosta kommune er på riktig kurs.

- Kommunen ser ut til å dra i samme retning, både politisk og administrativt. Jeg mener det er godt belegg for optimismen vi kjente på i møtet, sier Johannessen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.