Opphever Skaun kommune sitt vedtak som åpnet for salg av øl på bensinstasjon

I midten av mars måned vedtok flertallet i Skaun kommunestyre å åpne for salg av øl på bensinstasjonen Best Børstad. Nå har Statsforvalteren vurdert lovligheten av vedtaket, og konklusjonen er at vedtaket oppheves.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2022

Den eneste dagligvarebutikken i Børsa, Coop Extra, blir stengt frem til midten av november på grunn av ombygging. Av den grunn har stedets bensinstasjon, Best Børsa AS, utvidet sitt dagligvaresortiment.
I februar søkte selskapet bak bensinstasjonen kommunen om å få bevilling for salg av øl, da de ønsker å gi et fullverdig dagligvaretilbud i perioden dagligvarebutikken er stengt.

Administrasjonen i Skaun innstilte på avslag på søknaden, da det etter alkoholforskriften § 3-4 ikke kan gis kommunale salgsbevillinger til kiosker og bensinstasjoner.

Politikerne ville det annerledes

Da kommunestyret behandlet saken 17.mars godkjente flertallet søknaden om salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 for Best Børsa AS.

Bevillingen skulle gjelde midlertidig fram til Coop igjen åpner matbutikken etter nybygging, men senest til utgangen av året. Kommunestyret begrunnet tilsagnet med at denne bevillingen er midlertidig og dagens utsalgssted er stengt en periode.

Kan ikke gi tillatelse

I etterkant av vedtaket har en av kommunestyrerepresentantene i Skaun bedt Statsforvalteren om å vurdere lovligheten av vedtaket.

-Vi har sett på kommunens behandling av søknaden fra Best Børsa og vi har vært på befaring for å se nærmere på forholdene, sier fungerende kommunaldirektør Kjeil Ollestad hos Statsforvalteren i Trøndelag.

-Best Børsta as er registret som en bensinstasjon i foretaksregisteret, de er en del av en nasjonal bensinstasjonskjede og de ser ut som en bensinstasjon, dog med utvidet dagligvaresortiment. Vi deler administrasjonens vurderinger i at Best Børsa er å anse som nettopp en bensinstasjon, og det er ikke åpnet for salg av øl på bensinstasjoner i Norge, sier fungerende kommunaldirektør Kjetil Ollestad hos Statsforvalteren i Trøndelag.

I Statsforvalterens vedtak går det frem at Statsforvalteren mener kommunestyrets vedtak er åpenbart ugyldig, da det mangler en relevant begrunnelse, at loven er anvendt feil og at det er lagt avgjørende vekt på utenforliggende hensyn.

Statsforvalteren er kommet til at kommunestyrets avgjørelse 17. mars 2022 må oppheves, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Dette da kommunens avgjørelse ikke er tilstrekkelig begrunnet og det er lagt vekt på utenforliggende forhold, jf. kommuneloven § 27-3 første ledd bokstav a og c.

Saken må behandles av kommunen på nytt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.