Bygde ny kommune midt i pandemien

Kommunedirektør Ola Morten Teigen, statsforvalter Frank Jenssen, assisterende statsforvalter Øystein Johannessen og ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune hadde et innholdsrikt og nyttig møte sammen med resten av kommuneledelsen og embetsledelsen hos Statsforvalteren i Trøndelag torsdag.
Kommunedirektør Ola Morten Teigen, statsforvalter Frank Jenssen, assisterende statsforvalter Øystein Johannessen og ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune hadde et innholdsrikt og nyttig møte sammen med resten av kommuneledelsen og embetsledelsen hos Statsforvalteren i Trøndelag torsdag. Foto: Bjørn Erik Øvrelid.

Heim kommune fikk ikke mange månedene med ordinær drift før fysiske møter ble til teamsmøter, og ansatte jobbet fra hjemmekontor. Likevel finner Statsforvalteren grunn til å rose kommunen for arbeidet med å forme den nye kommunen.

Publisert 04.11.2021

Kommunen er blant annet i gang med å vedta sin første overordnede samfunnsplan, som kanskje er det viktigste verktøyet for utvikling av norske kommuner.

Dette ble omtalt under Statsforvalterens besøk i Heim kommune torsdag. Kommunebesøkene er en arena for dialog om tingenes tilstand mellom kommunene og Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren vurderer kommunens innsats på flere tjenesteområder. Heim kommune leverer svært godt på flere områder, selv om de bare har eksistert litt lengre enn pandemien. Samtidig er det utfordringer knyttet til blant annet at kommunen ikke har noen overordnede planer - da planverket i stor grad stammer fra de tre kommunene som slo seg sammen i 2020.

Dette jobber de nå med å forbedre, noe de håper også vil føre til at det blir færre dispensasjonssøknader fra planverket i kommunen.

Kommunen gjør det blant annet svært bra på barnevern, og får skryt fra oppvekst- og velferdsdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren for måten de har rigget seg i forkant av den kommende barnevernreformen.

Kommunen har også fått en del medieoppmerksomhet etter å ha havnet på ROBEK-lista på grunn av uspesifiserte innsparingskrav i budsjettet.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen uttalte i møtet med Statsforvalteren at innsparingene er spesifisert og i ferd med å bli iverksatt. Kommunen forventer å være ute av ROBEK-lista ved neste korsvei.

Statsforvalter Frank Jenssen takket for et godt møte med utveksling av erfaringer på flere områder, og sier han ser fram til det videre samarbeidet med kommunen.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.