Venter store investeringer

Det planlegges betydelig investeringer i kommunene som skal slås sammen i Trøndelag. Det viser Fylkesmannens gjennomgang av kommunenes budsjetter og økonomiplaner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.08.2018

Fylkesmannen har i oppgave å årlig gå gjennom kommunenes budsjetter og økonomiplaner. Videre er det samlet inn informasjon om kommunenes planlagte låneopptak. Fylkesmannen har også, med bakgrunn i inndelingsloven, fått tilbakemeldinger fra de fleste fellesnemndene i sammenslåingskommunene om hvordan de ser på vedtatte budsjetter for 2018 og økonomiplaner fremover mot sammenslåingstidspunktet.  

Planlegger investeringer

Den samlede oversikten viser at det planlegges til dels store investeringer i flere av kommunene i Trøndelag som skal slås sammen i 2020. 
Vår tilbakemelding til kommunene er at vi ser at det på noen områder er nødvendig med investeringer, men at dette bør sees opp mot de fremtidige behov den nye kommunen vil ha, sier kommunal- og justisdirektør Mari Mogstad hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Hun understreker at det er viktig å ikke begrense handlingsrommet for den nye kommunen, og at det må være åpenhet og dialog rundt hva dagens kommuner velger å gjøre i 2018/2019.

Fylkesmannen har, overfor de enkelte kommunene og fellesnemndene, påpekt viktigheten av en ansvarlig økonomisk inngang til den nye kommunen fra 1.1.2020.  I det ligger at driftstiltak og investeringer fremover bør være i samsvar med politiske prioriteringer og fremtidige behov.

Siste året med «egne» budsjetter

Denne høsten er det siste året det skal utarbeide sine egne budsjetter (for 2019) for kommunene som skal slås sammen. Neste høst vil det være fellesnemndene som har det formelle ansvaret for å forberedende det første driftsår for de nye kommunene. Dette skjer gjennom budsjett for 2020 og økonomiplan 2020 -2023.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.