Tildeling av skjønnsmidler

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte 9.10 fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2018

Skjønnstildelingen for Trøndelag er inndelt i tre hovedkategorier: Kompensasjonsskjønn, prosjektskjønn og fellestiltak. Til høyre finner du en lenke til vår presentasjon som går nærmere inn på fordelingen innenfor disse tre hovedkategoriene.

Fornying og innovasjon

Fylkesmannen i Trøndelag mottok i år 71 søknader knyttet til prosjektskjønn for fornying og innovasjon i kommunene i 2019. Av de 71 søknadene har Fylkesmannen innvilget midler til 31 prosjekter. Totalt beløper de innvilgede søknadene seg til nærmere 25 millioner kroner. Hvilke prosjekter som fikk midler, finner du i vedlegg til høyre.

Noen eksempler

Blant de største enkeltbevilgningene finner vi følgende eksempler på fornyingsarbeid:

  • Trondheim kommune er innvilget midler til prosjektet «maskinlære i økonomistyring», som handler om å utvikle bedre bruk av data og analyse i økonomistyringen.
  • Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune er tildelt midler for å arbeide med automatisering/robotisering av saksbehandling.
  • På vegne av alle kommunene i Namdalen, er Høylandet kommune innvilget midler til å jobbe videre med velfersteknologi i Namdalen (VINA).

Neste søknadsfrist for prosjektskjønn blir 1. juni 2019. Mer informasjon vil legges ut på vår tilskuddskalender.

Fornyingsarbeid gjennom fellestiltak

For å møte gjennomgående utfordringer i fylket, er det behov for felles tiltak. Innovasjon gjennom digitalisering, inkludert arbeidet med Helseplattformen, er ett av de store fellestiltakene for 2018 og 2019. Det andre store fellestiltaket er utsatte barn og unge 0-24.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.