Tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Fylkesmannen har i dag fordelt ca. 150 millioner kroner til kommunene i Trøndelag. Noe av midlene er knyttet til inneværende år og noe for budsjettåret 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2020

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte i dag fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med et digitalt møte med kommunene om Statsbudsjettet for 2021.

Skjønnsmidler korona

Omlag 70 millioner kroner er fordelt til kommunene i fylket for å dekke deler av merutgiftene kommunenen har hatt som følge av koronasituasjonen.

For å ta høyde for eventuelle nye smitteutbrudd, har Fylkesmannen holdt tilbake 14 millioner kroner. Disse pengene blir fordelt i desember.

Regjeringten har i tillegg foreslått en ytterligere økning i skjønnsmidler. Disse midlene skal gå til kommuner som har, eller har hatt, særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene).

Prosjekter fornying og innovasjon 

For neste år har Fylkesmannen fordelt ca. 40 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. I listen til høyre i skjermbildet ligger det en oversikt over hvilke projekter som er tildelt skjønnsmidler. 

Fellesløft og 0-24 utsatte barn og unge

For å møte utfordringer som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket, tildeler Fylkesmannen i Trøndelag skjønnsmidler for å stimulere til fornyingsarbeid. Dette skjer gjennom fellestiltak for fylket – med mål om å løfte kommunene samlet. Innovasjon gjennom digitalisering og 0-24 utsatte barn og unge, er felleløft for i år og neste år.  

Fordelingen av midler for 2020 og 2021 til prosjeter innen satsingen 0-24 utsatte barn og unge, finner du i lenke til høyre. 

Til høyre finner du også lenke til vår presentasjon som går nærmere inn på fordelingen av midler.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.