Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.10.2020

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2021

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 3 prosent fra 2020 til 2021. Veksten i Trøndelag er lik landsgjennomsnittet. Veksten er beregnet ut fra fra et oppdatert anslag på frie inntektene i 2020 og korrigert for oppgaveendringer.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag. Leka kommune og Namsskogan kommune, to av de minste kommunene i fylket, har høyest vekst i frie inntekter med henholdsvis 4,8 prosent og 4,9 prosent.

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,7 prosent for 2021.

For 2020 anslås nå deflatoren til 1,6 prosent. 

Statsbudsjettkonferanse Trøndelag og KS-sending 8. oktober

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer et digitalt teamsmøte som starter kl 14:40 8. oktober.

KS sentralt vil tidligere samme dag komme med sine kommentarer i nasjonal sending kl 13:00 -14:30: https://www.ks.no/kalender/statsbudsjettet-2021/

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, vil holde innlegg på den nasjonale sendingen til KS.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.