Rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2021 og koronatiltak fase 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 25.06.20 sendt et rundskriv til alle kommuner. Rundskrivet orienterer om Stortinget sin behandling av kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020, og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2020

Rundskrivet omhandler og oppsummerer:

1. Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021
2. Endringar i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2020
3. Koronatiltak – fase 3 - Prop. 127 S – Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
4. Vedlikehold og rehabilitering i kommuner (576, post 60)

For mer informasjon, se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og--koronatiltak-fase-3/id2721180/

Skjønnsmidler smittevern

Rundskrivet omhandler blant annet skjønnsmidler knyttet til smittevern. Fylkesmannen i Trøndelag har tidligere varslet at vi vil foreta en kartlegging etter sommeren om kommunenes utgifter ifm. koronasisuasjonen. Utgifter til smittevern vil bli en del av denne kartleggingen.

Midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Det er innført et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 2,5 milliarder til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.
Tilskuddet blir utbetalt i forbindelse med terminutbetalingen av rammetilskuddet i juli.

Midler per kommune vises her: https://www.regjeringen.no/contentassets/45bd1df89b90405d80b52414c50600bc/vedlegg-2-vedlikeholdstilskudd-1220430.xlsx

Rundskrivet omhandler kriterier for bruken av tilskuddet. 

Kommunene må rapportere til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Fylkesmannen i Trøndelag vil sende ut et brev til kommunene om rapportering. Rapporteringsfristen vil settes til midten av mars 2021.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.