Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.05.2021

Kommunesektoren 2021

Det foreslås økt bevilgninger på grunn av koronapandemien:

  • Økte rammeoverføringer 2,5 mrd. kroner, hvorav 1,5 mrd. kroner økte skjønnsmidler
  • 757 mill. kroner til vaksinering
  • 100 mill. kroner til massetesting
  • 1,2 mrd. kroner til karantenehotell
  • 1 mrd. kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
  • 79 mill. kroner til sårbare grupper

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) anslås nå til 2,7 pst. Anslaget er uendret fra saldert budsjett.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2022

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner i 2022. For mer informasjon, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2022.

Digitalt stormøte og Teamsmøte 12. mai

Den 12. mai kl 11:30 arrangerer KS digitalt stormøte om revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar på nettsendingen. Trykk her for å følge sendingen:
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/stormote-om-rnb-og-kommuneproposisjonen2/

I etterkant av nettsendingen til KS har Statsforvalteren i Trøndelag invitert kommunedirektører og økonomisjefer til et kort nettmøte. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.