Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 

Publisert 06.10.2023

Tildelingen ble offentliggjort i forbindelse med et digitalt møte med kommunene om Statsbudsjettet for 2024.

I listen til høyre i skjermbildet ligger det en oversikt over hvilke projekter som er tildelt midler. Felles tildelingsbrev blir sendt til kommunene i løpet av oktober. Her vil det komme nærmere informasjon om forutsetninger for tildelingen.

Hvorfor prosjektmidler?

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet og til å stimulere til å jobbe med fornying og innovasjon. Størsteparten av prosjektene handler om fornying og utvikling av kommunen som tjenesteyter, og mange er i samarbeid mellom kommuner. Siden prosjektene omfatter ulike fagområder, er de ulike avdelingene hos Statsforvalteren involvert i vurderingen av søknadene.   

Fellesløft – prioriterte områder  

Utfordringsbildet framover er blant annet preget av store demografiske endringer, utenforskap, klimaendringer og tilpasning til trangere økonomiske rammer. Dette forsterker behovet for fornying og innovasjon. For å møte utfordringer som er gjennomgående for flere av kommunene, og i dialog med kommunene, er det løftet opp fire prioriterte områder:

  • Innovasjon gjennom digitalisering
  • Kompetanseløft gjennom nettverk
  • Forebygge og motvirke ungt utenforskap
  • Bærekraftige tjenester og forvaltning

Mange prosjekter handler om å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Ett av disse er prosjektet Omsorgpakken, som alle barnevernstjenestene i Trøndelag står bak.

Omsorgspakken bidrar til å gi barn, foreldre og fosterforeldre forutsigbar og god hjelp den første tiden etter at barnet flytter i fosterhjem. «At utviklingsarbeidet omfatter alle barneverntjenestene i Trøndelag synes vi er veldig gledelig. Dette bidrar til mer lik praksis på tvers av kommunegrenser», sier underdirektør for seksjon barnevern, Marita Ugseth.  

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.