Ny distriktsindeks

Etter en ekstern gjennomgang av Asplan Viak, fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 12. mai ny distriktsindeks.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.06.2020

Distriktsindeksen er et  verktøy for å peke ut distriktskommuner og vise graden av distriktsutfordringer i kommunene.

Den nye distriktsindeksen vil i første omgang bli brukt som ett av flere verktøy for å fastsette nye virkeområder for distriktsrettet investeringsstøtte (regionalstøttekartet) og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De nye virkeområdene trer trolig i kraft fra 1.1. 2022.

Det er nylig utnevnt et nytt inntektssystemutvalg, som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene. Fram til utvalget har kommet med sin utredning, vil den gamle distriktsindeksen fra 2017 brukes for å fordele distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge i inntektssystemet for kommunene.

For mer informasjon, se KMDs nettsider og Trøndelag fylkeskommune sine nettsider.

Tabellen under viser endringer i indeks for de trønderske kommunene, og hvordan rangeringen mellom kommuner endres. Lav indeksverdi betyr stor grad av distriktsutfordringer.

K.nr.

Kommune

Dagens distriktsindeks

Rangering dagens indeks (lavest til høyest)

Ny distriktsindeks

Rangering 2020 (lavest til høyest)

 Endret rangering

 

TRØNDELAG

       

 

5001

TRONDHEIM

81

329

84,3

339

10

5006

STEINKJER (FRA 1.1.2020)

40

170

56,5

236

66

5007

NAMSOS (FRA 1.1.2020)

42

184

51,2

200

16

5014

FRØYA

57

251

63,7

264

13

5020

OSEN

9

13

22,1

23

10

5021

OPPDAL

32

125

52,5

209

84

5022

RENNEBU

25

82

34,5

79

-3

5025

RØROS

32

125

47,5

172

47

5026

HOLTÅLEN

24

71

33,1

71

0

5027

MIDTRE GAULDAL

59

265

55,6

226

-39

5028

MELHUS

69

295

72,3

300

5

5029

SKAUN

77

318

85

341

23

5031

MALVIK

78

321

75,1

306

-15

5032

SELBU

46

210

48

174

-36

5033

TYDAL

24

71

23,9

31

-40

5034

MERÅKER

30

117

41,3

124

7

5035

STJØRDAL

71

301

75,5

307

6

5036

FROSTA

41

179

55,7

227

48

5037

LEVANGER

56

244

66,3

273

29

5038

VERDAL

44

197

60,2

252

55

5041

SNÅSA

26

90

31,9

61

-29

5042

LIERNE

13

24

22,3

25

1

5043

RØYRVIK

11

18

21,3

20

2

5044

NAMSSKOGAN

11

18

23

30

12

5045

GRONG

32

125

44,3

153

28

5046

HØYLANDET

38

154

33,5

72

-82

5047

OVERHALLA

57

251

55,4

225

-26

5049

FLATANGER

24

71

29,9

54

-17

5052

LEKA

14

28

22,6

28

0

5053

INDERØY

38

154

50,6

197

43

5054

INDRE FOSEN

41

179

44,8

158

-21

5055

HEIM (FRA 1.1.2020)

27

97

44,1

149

52

5056

HITRA (FRA 1.1.2020)

44

197

59,4

244

47

5057

ØRLAND (FRA 1.1.2020)

32

125

54,9

218

93

5058

ÅFJORD (FRA 1.1.2020)

23

65

42,1

130

65

5059

ORKLAND (FRA 1.1.2020)

45

204

57,7

239

35

5060

NÆRØYSUND (FRA 1.1.2020)

38

154

52,3

207

53

5061

RINDAL

25

82

41,7

128

46

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.