Informasjon om kommuneøkonomi fra KDD sommeren 2023

Dette gjelder informasjon om kvalitetssikring av kriteriedata, TBU-rapport og rundskriv om kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 

Publisert 10.08.2023

Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2024

Hvert år publiserer Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskuddet gjennom inntektssystemet for påfølgende år. Første utsending av kriteriedata for 2024 ble sendt ut til kommunene og fylkeskommunene fredag 7. juli  for kvalitetssikring.
Departementet ber kommunene om å kvalitetssikre statistikken
og gi tilbakemelding om eventuelle feil innen 22. august 2023. For mer informasjon: Kriteriedata - regjeringen.no

TBU-rapport

Det Tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram vårrapporten for 2023. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2022. Rapporten og utvalgets situasjonsforståelse finner du på regjeringen.no

Rundskriv om Kommuneprp 2024 og RNB 2023

Rundskriv H-3/23 orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2024 og revidert nasjonalbudsjett 2024.

For å abbonnere på nyhetsbrev fra KDD, gå til denne siden.  

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.