Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Statsforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.06.2021

De ekstra skjønnsmidlene skal ivareta kommunevise variasjoner i utgifter knyttet til smittevern og oppfølging av TISK-strategien. Disse skjønnsmidlene kommer i tillegg til penger fordelt gjennom innbyggertilskuddet.

Statsforvalteren i Trøndelag har lagt vekt på følgende forhold i fordelingen:

  • Antall smittede i perioden 8. desember 2020 til 31. mai 2021 (høyeste vekt)
  • Antall tester i samme periode
  • Det er lagt inn terskelverdier (smitte per 1000 innbyggere og tester per 1000 innbyggere) slik at kun et utvalg kommuner får midler
  • Statsforvalteren har videre gjort en rekke skjønnsmessige vurderinger, blant annet på bakgrunn av kunnskap om kommunens TISK-arbeid ut over forhold som framkommer av antall tester og antall smittede. Det er delvis tatt hensyn til pågående smitteutbrudd (Rennebu og Nærøysund) og kompensasjonsgrad i forhold til antall smittede hittil. Videre er det lagt vekt på informasjon fra to utgiftskartlegginger for 1. halvår 2021, henholdsvis for mars og juni.

Rammen mellom fylkene ble fordelt i april. Smittesituasjonen har imidlertid endret seg de siste månedene. Mens smittesituasjonen på landbasis nå viser en nedadgående trend, har vi i mai og juni hatt flere utbrudd i Trøndelag.

Det er varslet mer skjønnsmidler for andre halvår. På grunn av den endrede smittesituasjonen og et noe uoversiktlig bilde, vurderer vi at skjønnsmidler for 2. halvår vil kunne bli brukt for å dekke opp eventuelle forhold som ikke i tilstrekkelig grad blir fanget opp i denne tildelingen.

Kommunenr.

Kommune

Skjønnsmidler i kr 

K-5001

Trondheim

            29 100 000

K-5006

Steinkjer

              1 900 000

K-5007

Namsos

              1 200 000

K-5014

Frøya

                  500 000

K-5020

Osen

                            -  

K-5021

Oppdal

                  500 000

K-5022

Rennebu

                  350 000

K-5025

Røros

                  400 000

K-5026

Holtålen

                            -  

K-5027

Midtre Gauldal

                  900 000

K-5028

Melhus

              1 100 000

K-5029

Skaun

                            -  

K-5031

Malvik

              1 400 000

K-5032

Selbu

                            -  

K-5033

Tydal

                            -  

K-5034

Meråker

                            -  

K-5035

Stjørdal

              2 400 000

K-5036

Frosta

                            -  

K-5037

Levanger

              1 800 000

K-5038

Verdal

              1 900 000

K-5041

Snåase - Snåsa

                  200 000

K-5042

Lierne

                  150 000

K-5043

Raarvihke - Røyrvik

                            -  

K-5044

Namsskogan

                            -  

K-5045

Grong

                  400 000

K-5046

Høylandet

                            -  

K-5047

Overhalla

                            -  

K-5049

Flatanger

                            -  

K-5052

Leka

                            -  

K-5053

Inderøy

              1 500 000

K-5054

Indre Fosen

                            -  

K-5055

Heim

                            -  

K-5056

Hitra

              2 400 000

K-5057

Ørland

                  500 000

K-5058

Åfjord

                            -  

K-5059

Orkland

              1 200 000

K-5060

Nærøysund

              1 200 000

K-5061

Rindal

                            -  

 

 

 

 SUM

 

            51 000 000

Midlene vil bli utbetalt i termin 7. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.