Fordeler 144 millioner i koronamidler

Fylkesmannen i Trøndelag fordelte nylig ytterligere 43 millioner kr i skjønnsmidler til kommunene. Pengene går til ekstrautgifter på grunn av korona.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2020

På grunn av økte utgifter har regjeringen, i flere omganger, gitt kommunene mer penger. Penger som Fylksemannen fordeler til kommuner som skjønnsmidler. Totalt vil Fylkesmannen i år fordele i alt 144 millioner kroner. 

-Kommunene har en svært viktig oppgave med å forebygge, teste og drive smittesporing, noe som har gitt økte utgifter. Pengene som Fylkesmannen nå har fordelt bidrar til å dekke kommunenes økte utgifter i forbindelse med koronapandemien, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Fordelt i etapper

Den 8.oktober ble i overkant av 71 millioner kroner fordelt til kommunene i fylket. Den 27. oktober ble ytterligere 43 millioner fordelt.

Fylkesmannen har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor vi ber om at midlene utbetales, se kopi av lenke til høyre.

11.12.20 sendte Fylkesmannen i Trøndelag brev om anmodning om utbetaling av skjønnsmidlene som ble varslet ifm. nysaldert budsjett for 2020. Fylkesrammen her var 30 mill. kr. Disse midlene er tildelt Trondheim kommune.

Kommunevis oversikt

I lenke til høyre finner dere oversikt over fordeling per kommune.

Prinsipper for fordeling

Fylkesmannen har gjennomført flere kartlegginger av kommunenes merutgifter . Med bakgrunn i disse kartleggingene og vår kjennskap til kommunene, har vi kommet fram til en fordelingsmodell som i stor grad bygger på objektive kriterier. Alle kommuner er sikret et grunnbeløp, samtidig som fordelingen tar hensyn til kommuner med størst behov, særskilte merutgifter og smitteutbrudd.

Hva er skjønnsmidler?

Skjønnsmidlene er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Fylkesmennene, med sin kjennskap til forholdene i den enkelte kommune, fordeler videre fylkesrammene mellom kommunene. Skjønnsmidler utbetales som en del av rammetilskuddet til kommunene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.