Åtte millioner til Trøndelag

Trønderske kommuner får åtte millioner kroner ekstra i flomsikringstiltak knyttet til vårflommen. Årsaken til den ekstra bevilgningen fra regjeringen, er økt fare for flom i vassdrag etter en snørik vinter og kald vår. Pengene skal sikre flom- og rasutsatte områder i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2020

Kommunal og regionaldepartementet har gitt 100 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler, for at kommunene kan iverksette tiltak. Hensikten er å forebygge flom og oversvømmelser og hindre skader på materiell og eiendom.

Fylkesmannen i Trøndelag har siste uken samlet inn informasjon fra kommunene om hvilke forebyggende tiltak de planlegger. Trøndelag har blitt tildelt åtte millioner ekstra i skjønnsmidler til flom- og skredsikringstiltak i kommunene.

På grunn av behovet for flomforebyggende tiltak i forkant av en eventuell vårflom, har det vært svært knappe frister. Kommunene i Trøndelag må gjøre en egenvurdering opp mot retningslinjene til KMD og følge opp at hensynet til natur og miljø ivaretas.

Les mer om retningslinjer og kriteriene for egenvurdering i brevet som er sendt kommunene

Kommunene i Trøndelag som får ekstra penger til tiltak er:

Kommune Kort beskrivelse av tiltak  Tildelt beløp,eks mva og 15 % egenandel
Midtre Gauldal  Vannfylt flomvern og pumpeutstyr 200 000
Oppdal  Sikring av Driva ved Torvesøyan. Merk egne vilkår i tildelingsbrev 510 000
Verdal Ekstra sjekk av stikkrenner og rensk av bekker langs Verdalsvassdraget 90 000
Grong Flomvern mot Namsen ved Bunsete 510 000
Overhalla I dialog med fylkeskommunen tiltak knyttet til fylkesvei som skal forebygge isolering av deler av kommunen ved flom 3 000 000
Namsskogan 

Ekstra rensk av snø ved alle stikkrenner som følge av unormal snødybde

60 000
Høylandet Steinsetting bruer, sikring av hus og boliger og sikring/flytting av utstyr 130 000
Lierne Flytting av masser i elveløp, skifte stikkrenner, plastringsarbeider og ekstra grøftrensk  170 000
Melhus

Opprusting av vannkummer utsatt for vanninntrengning og sikring av drikkevann

430 000
Selbu

Pumpeutstyr for sikring av vann- og kloakkanlegg, samt drikkevannskilde

1 190 000
Malvik 

Sikring av Sagelva og Vikhammerelva

90 000
Røros

Skadebegrensende tiltak - sandsekker og lensepumper

50 000
Holtålen 

Ytterligere flomsikring av kunstgressbane og tilhørende bygningsmasse

850 000
Meråker

Tiltak stikklinjer og kummer, forebygging tiltak i elver/bekker og sikring av drikkevannskilde

330 000
SUM

 

7 610 000

Møte med flomutsatt kommuner

Fylkesmannen hadde sammen med NVE region Midt-Norge tidligere i mai et møte med representanter fra flomutsatte kommuner, BaneNOR, Statens vegvesen, kraftbransjen, Trøndelag fylkeskommune, Sivilforsvaret og Politiet.
Hensikten var å sikre felles situasjonsforståelse og forberede aktørene på for mulig stor skadeflom.

- Det er svært viktig at utsatte kommuner forbereder seg på vårflom i år. Det handler om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med kraftig snøsmelting, for å avgrense skader, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Store mengder snø i fjellet og en kald vår har økt faren for flom i vassdrag i store deler av landet. Derfor er det bevilget 100 millioner kroner ekstra for å forebygge skred og flom som følge av kraftig snøsmelting de neste ukene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.