Skjønnsmidler til innovasjon og fornying 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag offentliggjort hvilke prosjekter som får innvilget skjønnsmidler til fornying og innovasjon i kommunene i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2018

Fylkesmannen fikk 73 søknader som skjønnsmidler til innovasjon og fornying for 2018. Søknadfristen var 1. februar 2018.

Prosjektene er vurdert etter kriterier som er fastsatt i de nasjonale retningslinjene, herunder prosjektkvalitet, innovasjonsgrad og overføringsverdi. Av de 73 søknadene er 27 søknader innvilget. De innvilgede søknadene beløper seg til hele 25 millioner kroner.

Hvem som fikk midler og hvilke prosjekter finner du til høyre, under vedlegg. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet og for å stimulere til å jobbe med fornying og innovasjon.

Det største enkeltprosjektet som får tildelt midler er innføring av Helseplattform i Midt-Norge. Prosjekt vil gjennomføres av Trondheim kommune med en rekke samarbeidspartnere, og er viktig for alle kommunene i fylket. Helseplattform skal legge til rette for en god innføring av en helt ny måte å organisere og drifte et helhetlig helsevesen i regionen (én innbygger – én journal).

Søknader som ikke er innvilget i denne omgang, har mulighet for å søke på ny for skjønnsmidler for 2019. Søknadsfristen er allerede 1. juni 2018. For mer informasjon, se vår tilskuddskalender.

Det er krav om erfaringsspredning for alle prosjekter som får innvilget skjønnsmidler.  

   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.