Ingen trønderkommuner på ROBEK-listen

Den siste kommunen i Trøndelag er nå meldt ut av ROBEK-listen. Bjugn er den siste av trønderkommunene som trer ut. Dermed har Trøndelag ingen kommuner på ROBEK-listen lenger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.08.2018

De siste årene har flere trønderske kommuner som stått på den såkalte ROBEK-listen som følge av økonomisk ubalanse. Kommuner på ROBEK får spesiell oppfølging ved at fylkesmannen bl.a. godkjenner låneopptak og undersøker lovligheten av kommunens budsjettvedtak. I tillegg til Bjugn har Leksvik, Røros, Roan og Holtålen kommuner gått ut av listen de siste to årene. Dette liker fylkesmann Frank Jenssen godt.

- Det er bra at den siste kommunen i Trøndelag er ute av ROBEK, sier fylkesmann Frank Jenssen. - At alle trønderkommuner har balanse i økonomien vitner om god økonomistyring, noe som er viktig for at kommunen kan levere gode tjenester til innbyggerne, sier fylkesmannen. Han mener det er viktig at fokuset på økonomistyring opprettholdes i alle kommuner også i fortsettelsen.

Bjugn siste kommune ut

Bjugn kommune er sistemann ut av ROBEK, og dermed har ikke Trøndelag noen kommuner på listen lenger. Kommunen har vært gjennom en krevende og omfattende økonomisk snuoperasjon hvor det er blitt iverksatt flere omfattende tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.  Et godt regnskapsresultat i 2017 gjør at Bjugn har betalt ned merforbruket raskere enn nedbetalingsplan, og hele merforbruket er nå dekt inn.

- Bjugn kommune har jobbet godt for å få kontroll på økonomien, og den samme jobben ser vi er gjort i de andre kommunene. Uten at både ansatte, administrativ og politisk ledelse har stått sammen hadde ikke det vært mulig, sier Jenssen.

Hva er ROBEK?

ROBEK-listen (Register om betinget godkjenning og kontroll) er Kommunal– og moderniseringsdepartementet sin liste over kommuner som har langsiktige økonomiske utfordringer. Kommunene som befinner seg på listen har store økonomiske underskudd, eller kommunens budsjett og økonomiplan viser at kommunen vil gå med underskudd i årene framover. 

Fylkesmannen har ansvar for å følge opp kommuner som befinner seg på ROBEK-listen. Dette skjer blant annet gjennom lovlighetskontroll av budsjett, samt at fylkesmannen må godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler som kan påføre kommunen langsiktige utgifter.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner