Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2019

Foreløpige tall (korrigert 29.03) viser at kommunene i Trøndelag oppnådde et netto driftsresultat på 2,3 prosent av driftsinntektene mens tilsvarende tall for landet (uten Oslo) var 2,1 prosent. Netto driftsresultat er lavere enn i 2017, men samtidig er spredningen i tallene mellom kommuner svært høy.

Inntekter fra Havbruksfond har i stor grad påvirket resultatet for enkeltkommuner. Dette gjelder blant annet kommunene Hitra, Frøya, Osen, Roan, Flatanger, Vikna og Nærøy som alle har positivt netto driftsresultat på over 8 prosent av brutto driftsinntekter.

En annen forklaringsfaktor til relativt godt resultat både for landet og for kommunene i fylket samlet, er at mange har fått høyere skatteinntekter enn forventet.

Her er noen punkter fra vår foreløpige gjennomgang av 2018-tallene for dagens trønderkommuner (inkl. Rindal):

  • 26 kommuner hadde et netto driftsresultat over Teknisk beregningsutvalg sitt anbefalte minimumsnivå på 1,75 % på makronivå.
  • 8 kommuner hadde et negativt netto driftsresultat.
  • 4 kommuner hadde et regnskapsmessig merforbruk (underskudd)
  • 26 kommuner hadde en langsiktig gjeld høyere enn landsgjennomsnittet
  • 29 kommuner økte sin langsiktige gjeld (25 de siste 3 årene)
  • 24 kommuner hadde en netto renteeksponering høyere enn landsgjennomsnittet
  • 31 kommuner styrket sin frie egenkapital (38 de siste 3 årene), men 7 kommuner ligger på et svært lavt nivå.

Det er mangelfulle data for kommunene Snillfjord, Holtålen og Leka, og de er derfor ikke med i denne oversikten.

I statikkbanken til SSB kan du ta ut utvalgte nøkkeltall på økonomiområdet:
https://www.ssb.no/statbank/table/12134/

Fylkesmannen følger nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.