Søknad om utslippstillatelse for Scanbio Ingredients AS avd. Bjugn

Høringsfrist:
20. juli 2024 23:59

Scanbio Ingredients AS avd. Bjugn søker om utslippstillatelse for økt produksjon for anlegget i Ørland kommune.

Publisert 13.06.2024

Bedriften har utslippstillatelse fra 2008 med en utslippsramme på å behandle inntil 100.000 tonn fiskeavfall hvert år. Det produseres fiskolje, fiskeprotein og fiskemel ved anlegget.
Bedriften søker nå om å behandle inntil 150.000 tonn hvert år, men det skal ikke lengere produseres fiskemel på anlegget i Botngård. Utover dette er det ikke noe endringer i produksjonen på anlegget.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense avløpsvannet før utslipp.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.7.24.