Høring forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat

Vipe var tidligere en vanlig hekkefugl i verneområdet. Foto: Georg Bangjord, SNO

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat i Orkland kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring med høringsfrist 10.juli 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2023

Om Svorkmyran naturreservat 
Svorkmyran naturreservat ble fredet ved kongelig resolusjon den 23.12.1985. Forvaltningsmyndigheten er Statsforvalteren i Trøndelag. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.

Jevnlige fugletellinger viser en sterkt nedgang i fuglebestanden i verneområdet. Forvaltningsplanen utdyper mulige årsaker til nedgangen og forslag til tiltak for å snu trenden.

Forvaltningsplan
En forvaltningsplan skal fungere som et hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og forklare forholdet til andre interesser i området.

Høring av forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen kan lastes ned i høyre kolonne. Den ligger også digitalt i Forvaltningsplaner på nett. Dersom noen ønsker forvaltningsplanen i papirformat, ta kontakt med seniorrådgiver Carina Ulsund.

Innspill til forvaltningsplanen sendes til Statsforvalteren i Trøndelag innen 10.07.2023.

Innspill bes sendt til Statsforvalteren i Trøndelag på epost: sftlpost@statsforvalteren.no. Eller pr post til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.