Ny sideHøring – søknad om tillatelse til kompostering av tare – Hovsten container & gjenvinning – Trondheim

Høringsfrist:
20. februar 2023 23.59

Hovsten container & gjenvinning søker om å få kompostere tareavfall på sin virksomhet på gnr/bnr 540/51 i Trondheim kommune.

Publisert 20.01.2023

 Bedriften har allerede en tillatelse til sorteringsanlegg, samt mottak og mellomlagring av tareavfall (sist oppdatert i november 2022), og søker nå om tillatelse til å kompostere tareavfallet.

For flere detaljer viser vi til søknadsdokumentene.