Jøsnøya – Hitra kommune - søknad fra MOWI ASA om utslippstillatelse for nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg

Høringsfrist:
13. februar 2023 23.59

MOWI ASA søker om etablering av et nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg på Jøsnøya i Hitra kommune. Bedriften søker om mottak, slakting og videreforedling av inntil 100 000 tonn laks årlig.

Publisert 13.01.2023

MOWI ASA søker også om unntak fra utslippsgrenseverdiene (BAT-AEL) som er vedtatt for næringsmiddelindustri gjennom industriutslippsdirektivet (IED). Bedriften har skissert flere mulige renseløsninger, som vil gi ulik mengde utslipp.
To av de skisserte renseløsningene vil oppfylle de vedtatte utslippsgrenseverdiene, mens de andre to renseløsningene ikke vil gjøre det. Bedriften søker om en rensegrad som vil gi merutslipp av KOF, SS og totalt nitrogen i forhold til grenseverdiene i BAT-AEL.

Det søkes om produksjon 24 timer i døgnet (inkludert vask av anlegget).

Eventuelle merknader må sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller sftlpost@statsforvalteren.no innen 13.02.2023, med referanse 2021/1343.