Søknad om ny utslippstillatelse for Stensaas Reinsdyrslakteri AS i Røros kommune.

Høringsfrist:
5. oktober 2022 23.55

Stensaas Reinsdyrslakteri AS søker om ny utslippstillatelse for fabrikken i Røros kommune.

Publisert 12.09.2022

Bedriften søker om å øke produksjonen fra slakting og foredling av reinsdyr fra 130 tonn hvert år til 300 tonn. I tillegg søkes det om mottak av 100 tonn elg og 50 tonn hjort til foredling.

Utslippet renses i 2 sedimentasjonstanker før utslipp i en synkegrøft.

Fullstendig søknad er lagt ut i Røros kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag på vår hjemmeside, statsforvalteren.no/trondelag/.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no  

 

Høringsfrist:
5. oktober 2022 23.55