Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra 3 nye tunnelløp på strekningen Ranheim – Værnes i kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal.

Høringsfrist:
1. juli 2022 23.59

Søker er Nye Veier AS

Publisert 08.06.2022

Utslippene av renset vaskevann skal gå til resipientene Værebekken, Vegbrubekken

(Vikhammerelva), Homla,  Sandbekken og Stjørdalsfjorden.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense vaskevannet før utslipp til de forskjellige resipientene.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no 

Høringsfrist:
1. juli 2022 23.59