Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for tunneldriving og tunnelvaskevann fra Åsentunnelen til Hammervatnet i Levanger kommune

Høringsfrist:
25. mai 2022 23.59

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for tunneldriving og tunnelvaskevann fra Åsentunnelen med utslipp til Hammervatnet i Levanger kommune

 

Publisert 03.05.2022

Alle utslipp skal føres til renseanlegg før utslipp til Hammervatnet.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 25.5.22

Høringsfrist:
25. mai 2022 23.59