Skoleskyss for flere

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer nå med en presiserende tolkning angående skoleskyss.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.06.2020

«I veileder om smittevern for barnetrinn 1. – 7. og for ungdomstrinn og videregående opplæring er det krav til gjennomføring av skoleskyss. Her står det at elever bør sitte på annethvert sete, men at elever fra samme kohort eller samme husholdning kan sitte sammen.

For gult tiltaksnivå åpner også veilederne for å gjøre lokale vurderinger.

Nå kommer det en oppmykning. Presiseringen fra Udir og FHI gir en mulighet for å gjøre ytterligere lokale tilpasninger i skoleskyssen - der smittesituasjonen tillater det. Dette for å få fraktet alle barn og unge med skyssbehov til og fra skolen.

I praksis betyr dette at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk - der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen.

Det er lokale helsemyndigheter som gjør denne vurderingen sammen med skoleeier og ansvarlig for skyss.

Kontaktpersoner