Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Dette er et av tiltakene som skal løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Landbruket er en samfunnskritisk næring og de trenger arbeidskraft. Hensikten med de nye reglene er at det skal være mer attraktivt å jobbe i landbruket om du er permittert eller arbeidsledig. Ordningen medfører at de som er dagpengemottakere fortsatt skal tjene på å ta seg en jobb i landbruket.

Dette er en midlertidig ordning og gjelder dagpengemottakere som arbeider i skogbruk, jordbruk og gartneri. Dette er ett av tiltakene som skal løse problemet med manglende arbeidskraft i landbruket.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge.