Rødt nivå før eventuell stenging

Trøndelag opplever nå økende covid-19 smitte, som resten av landet. Regjeringen har skjerpet de nasjonale tiltakene, og flere kommuner har innført lokale smitteverntiltak.

Publisert 09.11.2020

I Norge har vi både nasjonale og lokale smitteverntiltak som kan settes inn for å begrense smitte. Hensikten med nasjonale tiltak på topp og eventuelle lokale tiltak i kommunene er å ha tiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. Derfor kan tiltakene variere fra kommune til kommune – ut fra hvor høyt smittetrykk er lokalt. 

Hva med skolene?

Barn og unge har under hele pandemien hatt stor oppmerksomhet. Gjennom epidemien har vi fått økt kunnskap om smittevernforhold, og om barn og unges situasjon. På bakgrunn av dette er det innført en trafikklysmodell til bruk i skolene.

Hovedmålet er å sikre at vi unngår å stenge skolene, samt at modellen skal skape trygghet for både store og små. Noen kommuner i Norge har gått fra gult til rødt i modellen, mens andre har vurdert stenging.

Trafikklysmodellen gjelder for alle skoler. Det en nå behov for å presisere tydelig hva som gjelder, spesielt for de videregående skolene.

-Rødt tiltaksnivå kan innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå. Men rødt tiltaksnivå skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Tiltakene må vurderes ut fra den lokale situasjonen og i størst mulig grad målrettes dit smitten skjer. Tilstedeværelse på skole er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene og fylkeslege Jan Vaage hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Felles brev fra sentrale myndigheter

I helga sendte Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet ut et felles brev for å understreke viktigheten av at vi klarer å holde skolene åpne for barn og unge, Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole, uansett studieretning i videregående skole. Alle elever skal ha tilbud om undervisning på skolen.

For at barnehager og skoler fortsatt skal kunne holde åpent, må vi alle og enhver følger gjeldende smittevernbestemmelser, både de nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser. 

Fylkeslege Jan Vaage minner om hver enkelt av oss bidrar stort ved å begrense hvor mange vi har omgang med, at vi holder oss hjemme om vi blir syk, at vi holder avstand til hverandre og at vi er nøye med håndhygienen.

Kontaktpersoner