Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.05.2020

Rettighetene som gjeninnføres:

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager, har vært utvidet til 30 dager
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten.
  • Retten til individuell plan.
  • Retten til kontaktlege.
  • Retten til fritt behandlingsvalg, har vært begrenset.

Regjeringen gjeninnfører også spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Men de beholder imidlertid unntaket fra retten til alternativt tilbud, blant annet gjennom Helfo, ved fristbrudd.

De midlertidige endringene har vart i to måneder.

Du kan lese mer om endringene på regjeringen.no