Oppfriskningsdose til alle over 65 år før jul

Helse- og omsorgsministeren ber kommunene gi alle over 65 tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Hun ber også kommunene om å sørge for at seksten- og syttenåringene nå får sin andre vaksinedose.

Publisert 19.11.2021

Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom og kan hindre at presset på sykehusene blir for stort.

Vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse i dag.

Koronasertifikat

Kommuner som har innført smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet.

Forutseningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak. En ny forskrift som blir vedtatt 19. november vil gjøre dette mulig.

Helsedirektoratet vil lage en veiledning til kommunene om hvordan de kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.

Nye tiltak ved innreise til Norge

Som følge av smittesituasjonen, har regjeringen besluttet å gjeninnføre krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

Her er de viktigste endringene i innreisetiltakene, som vil gjelde fra og med 26. november:

  • Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.
  • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
  • Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.
  • Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.
  • Vi gjeninnfører krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
  • I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
  • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
  • Vi oppbemanner også Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.
  • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.


Les mer på Regjeringen sine nettsider