Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til NAV-kontorene

Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, noe som kan føre til en endret økonomisk situasjon.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2020

De som trenger hjelp med å få kontroll på økonomien sin skal kunne søke hjelp. NAV-kontorene har en plikt til å tilby økonomisk rådgivning til de innbyggerne som trenger det, jf. sosialtjenesteloven § 17. Det innbefatter alt fra budsjettveiledning til gjeldsforhandlinger.

Når atskillige nå får endret inntektssituasjonen sin vil det bety at behovet for å få økonomisk rådgivning kan øke. NAV-kontorene må dermed ha kapasitet til å tilby økonomisk rådgivning til de som trenger det i tiden fremover.

Ved å være tidlige ute og forebygge, kan større økonomiske problemer unngås. Dersom mange innbyggere i tiden fremover ikke klarer å betale utgiftene sine og misligholder økonomiske forpliktelser, kan dette gi store personlige og samfunnsøkonomiske problemer i tiden fremover. Da er det viktig at NAV-kontorene er tilgjengelige og informerer om at de kan tilby økonomisk rådgivning.

NAV-kontoret bør særlig være oppmerksom på og tilby tjenesten til tjenestemottakere på statlige ytelser, ettersom mange som nå blir permittert vil gå over på dagpenger og dermed ha lavere inntekt enn før.

Fylkesmannen ber om at NAV-kontorene sikrer at de kan tilby tjenesten økonomisk rådgivning i tiden fremover, og at særlig spesialistene er tilgjengelige.

Dokumenter og lenker til nyttig informasjon (se meny til høyre)

  • Rundskriv til sosialtjenesteloven - § 17, opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning.
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet – koronavirus – økonomisk rådgivning i en krisesituasjon.
  • Økonomirådstelefonen i NAV 55 55 33 39 – en tjeneste alle kan benytte seg av for enkel råd og veiledning og chatt. Tjenesten skal ikke erstatte NAV-kontorets økonomisk rådgivningstjeneste, men er et supplement.
  • Arbeids- og velferdsdirektoratets modul i veiledningsplattformen – økonomisk rådgivning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.