God vaksinedekning i Trøndelag

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Gustavo Fring / Pexels.com.

Hele 91,4 prosent av alle trønderne over 18 år er vaksinert med første vaksinedose mot koronaviruset. Dermed har Trøndelag høyest andel førstedosevaksinerte over 18 år i hele Norge.

Publisert 14.09.2021

Hensikten med vaksinasjonsprogrammet mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom, eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. 

I Norge er det kommunene som står for vaksineringen av befolkningen, og kommunene i Trøndelag har lagt ned en stor innsats i dette arbeidet. I den siste oversikten fra Folkehelseinstituttet (FHI) kommer det frem at Trøndelag er det fylket i landet med høyest andel over 18 år som er vaksinert med første dose. Hele 91,4 prosent over 18 år har pr. 13.september fått første dose her i fylket.

-Dette er veldig gledelige tall, og det er all grunn til å takke trønderne som har stilt opp på vaksineringen. Det er også god grunn til å berømme kommunene for den viktige jobben de har lagt ned i vaksineringen. Dette har kommunene løst på en veldig god måte, sier fagsjef Marit D. Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Rett bak Trøndelag kommer Innlandet der 91,1 prosent av de over 18 år har fått første dose, deretter Viken og Vestfold og Telemark med 90.4 prosent. Når det kommer til andel av befolkningen over 18 år med andre dose, ligger Vestfold og Telemark øverst med 83.1 prosent og Trøndelag faller ned til en sjuende plass med 79,1 prosent.

 -Vaksineringen pågår fortsatt, så dette tallet kommer til å øke fremover. Jeg oppfordrer derfor alle som enda ikke har fått dose nummer to om å stille opp på timen de får, sånn at vi kan øke andelen noe. Men vi kan likevel ikke vente oss at andelen med andre dose blir like høy som som for andelen med  første dose, sier Kverkild.

Hvorfor ikke det?
-Det er flere årsaker til det. F.eks. så er det sånn at de som har blitt smittet av korona ikke skal ha en dose nummer to. Erfaringen fra andre vaksinasjonsprogram er at andelen synker litt ved flere doseringer, sier Kverkild

Men hvorfor har antall smittetilfellegått opp den siste tiden, når vaksinetallene er så gode?
-Smitten den siste tiden har stort sett vært i yngre deler av befolkningen. I denne gruppen er ikke vaksinedekningen like god, men også blant de unge er det nå mange vaksinerte. Tallene fra de siste dagene viser jo at smitten nå er fallende, og det er gledelig - for det er vaksinene som vi ta oss ut av pandemien, avslutter Kverkild.