FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse: Nytt e-læringskurs om CRPD lansert

Nå kan din kommune bli bedre på likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Et nytt e-læringskurs gir ansatte i kommunene verktøy til å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingene i landets kommuner. Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

Statsforvalteren i Trøndelag deltar i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et prosjekt for implementering av CRPD i alle kommuner i perioden 2023-2025.

Publisert 12.03.2024

- Økt likestilling gjør kommunene bedre å bo i for alle

- E-læringskurset som Bufdir har utviklet, skal gi kommunene økt kunnskap om CRPD og hvordan konvensjonen kan brukes i kommunens, enten det er administrativt eller ute i tjenestene. Jeg håper alle kommuner ser verdien i dette. Økt likestilling gjør kommunene bedre å bo i for alle, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for Likestilling og universell utforming i Bufdir.

 Kurset gir en solid innføring i:

  • hva konvensjonen er og hvorfor den er viktig
  • CRPDs grunnleggende prinsipper
  • hvordan man kan anvende konvensjonen i praksis i egen arbeidshverdag

Siden konvensjonen gjelder hele kommunens virksomhet, så er kurset tilpasset alle som jobber i kommunen. Det betyr at det er relevant kunnskap for alle ansatte i kommunen og i de kommunale tjenestene, enten du jobber med planarbeid, oppvekst og skole, byutvikling, barnevern, bibliotek eller helse- og omsorgstjenester. Det er også viktig at kommunens ledere setter seg inn i CRPD.

Med økt kompetanse på CRPD, er alle kommunens ansatte bedre rustet til å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Kurset er tilgjengelig på Bufdirs kursplattform og KS-læring.

Kurset om CRPD er et av flere e-læringskurs om mangfold og likestilling som Bufdir har utviklet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.