Arbeid med implementering av CRPD FN-konvensjonen i Trøndelag 2023-2025

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre menneskerettighetene slik at alle kan delta i samfunnet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2023

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deltatt i et pilotprosjekt for implementering av CRPD i  perioden 2020-2022.

8 kommuner i Trøndelag har deltatt, sammen med kommuner fra Rogaland, Oslo og Viken, og Troms og Finnmark. Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen i kommunene om FN konvensjonen gjennom i første omgang å utvikle og ta i bruk informasjons- og opplæringsmateriell.

Dette har resultert i en digital veileder for implementering av CRPD, med ansatte i kommunene som målgruppe: CRPD-  Veiledning til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne | Bufdir 

Veilederen består av både filmer, case og presentasjoner som er tilgjengelig for fri benyttelse av alle. Se lenken på høyre side: ressurser i arbeidet.

Fra 2023 har Bufdir videreført arbeidet for å øke kunnskapen om og gjennomføringen av CRPD i alle kommuner. Dette arbeidet er organisert som et prosjekt fra 2023 til 2025, og vil omhandle informasjon og opplærings-aktiviteter både via webinar og fysiske samlinger.

Målene med dette arbeidet er:

  • Personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i kommunene
  • Kommunene har økt kunnskap om det konkrete innholdet i CRPD konvensjonen og hvordan de kan bruke denne i sitt arbeid.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne får oppfylt rettighetene de har krav på i kommunen der de bor fordi CRPD konvensjonen blir en selvfølgelig del av vurderingene i kommunen.
  • Færre klager på vedtak til kommuner og statsforvaltere fordi vedtakene er riktige, og har god kvalitet.

Prosjektet har høy politisk prioritet og er viktig fordi vi i dag vet at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er likestilte på mange samfunnsområder. Mer kunnskap om menneskerettighetene i kommunene vil føre til økt likestilling og bedre tjenester for den enkelte.

Organiseringen av dette arbeidet i Trøndelag starter med at kommunene etablerer kontaktpersoner som inviteres til et informasjonswebinar, hvor videre opplæring, aktivitet og informasjonsdeling koordineres av statsforvalteren.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.