Tilsyn med økonomisk rådgivning i 2024 og 2025

Statsforvalteren i Trøndelag skal gjennomføre fire tilsyn med økonomisk rådgivning i NAV både i 2024 og 2025.

Publisert 04.03.2024

Statens helsetilsyn bestemmer hvert år at alle statsforvalterne skal ha tilsyn med konkrete tema innen helse og omsorg, barnevern og sosiale tjenester (såkalte landsomfattende tilsyn).

Temaet for det landsomfattende tilsynet for sosiale tjenester i 2024 og 2025 er om NAV-kontorene tilbyr økonomisk rådgivning til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hva skal vi undersøke?

Vi skal undersøke disse tre temaene:

  1. Om NAV-kontoret gjør tjenesten økonomisk rådgivning tilgjengelig.
  2. Om NAV-kontoret fatter skriftlig vedtak om tjenesten, og starter opp tjenesten i riktig tid.
  3. Om NAV-kontoret sørger for en forsvarlig oppfølging av tjenesten økonomisk rådgivning.

Hvordan gjennomfører vi tilsynet?

Vi gjennomfører tilsynet i tråd med veilederen fra Helsetilsynet (Internserien 2/2024). Veilederen ligger vedlagt.

I korte trekk vil vi

  • varsle kommunen om tilsynet cirka to måneder før vi kommer på besøk
  • be om at kommunen gjennomfører en egenrapportering av hvordan de styrer og leder arbeidet med tjenesten
  • gå gjennom styringsdokumenter, vedtak og brukersaker
  • snakke med personer som har fått tjenesten
  • komme på besøk til kommunen, der vi holder et informasjonmøte om tilsynet, intervjuer ansatte og ledere og presenterer funnene våre i et oppsummerende møte
  • skrive en tilsynsrapport, der vi beskriver lovkravene som kommunen må følge, praksisen som vi har sett i kommunen, og vurderingen vår av om praksisen er i tråd med lovkravene

Hvis vi konkluderer med at praksisen er i tråd med lovkravene, avslutter vi tilsynet.

Hvis vi konkluderer med at praksisen ikke er i tråd med lovkravene, vil vi følge opp kommunen frem til praksisen er endret.

Hvor og når skal vi på tilsyn?

Kommune Dato for tilsynsbesøk
Stjørdal 8. og 9. april 2024
Levanger 13. og 14. mai 2024
Steinkjer 17. til 19. september 2024
Indre Fosen 11. og 12. november 2024
 
Vi har ikke bestemt kommuner og tidspunkt for tilsynsbesøk i 2025 enda.
 
For en oversikt over alle planlagte og gjennomførte tilsyn, se tilsynskalenderen. Tilsynsrapportene legges fortløpende ut i tilsynskalenderen og på nettsidene til Helsetilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.