Bli med på forskningslunsj

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til lunsj med forskere om kognisjon, helse og atferd. Hver dag i en uke får du en lunsjrett å tenke på her.

Publisert 21.09.2020

Flere arrangement

Det vil være en rekke arrangementer rundt om i Trøndelag under forskningsdagene. Også Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å bidra på ulikt vis under forskningsdagene. Det skjer ved at Fylkesmannen formidler og deler kunnskap om hjernen gjennom en serie lunchmøter.

Mandag 21. september

Forskningslunsj: Psykisk utviklingshemming, diagnose og konsekvenser. Foredragsholder Nils Olav Aanonsen, Avdeling for nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus

Tirsdag 22. september 

Forskningslunsj: Autismespektertilstand, context blindness. Foredragsholder: Peter Vermeulen

Onsdag 23. september

Forskningslunsj: Utviklingshemming og autismespektertilstand

Foredragsholder Elisabeth Wigaard Psykologspesialist, klinisk nevropsykologi, SUA seksjon utviklingshemming og autisme, Psykiatrisk avdeling Blakstad.

Torsdag 24. september

Forskningslunsj: Autisme og psykiske lidelser - gjenkjennelser og forekomst. Foredragsholder Sissel Berge Helverschou, Ph.d, psykologspesialist,  Nasjonal kopetansesenter for sjelden diagnoser.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd. Festivalen har vært arrangert siden 1995. Målet med festivalen er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, formidle hva forskning betyr i vårt daglige liv og vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv.

Du finner flere foredrag og seminar fra Forskningsdagene 2020 på Universitet Nord sine nettsider.

 

Kontaktpersoner