Tilskudd til Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke kompetansen i tjenesteytingen til utviklingshemmede. Søknadsfrist er 01.mars 2020

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2020

Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming.Direkte målgruppe for tiltaket er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming. Endelig målgruppe er personer med utviklingshemming

I 2019 fikk følgende kommuner  i Trøndelag tilskudd:

Selbu kommune - kompetent og trygg                              500 000,-

Namsos kommune - Plan for utvikling av fagnettverk      500 000,-

Stjørdal kommune - Helkost, helsefremmende kosthold  600 000,-

Verdal kommune - Læringsarena for kvalitet                    160 000,-

Mer informasjon og søknadslink på Helsedirektoratets hjemmesider