Signerte samarbeidsavtale

Fylkesmannen og fylkeskommunen har i dag inngått samarbeidsavtale om gjennomføringen av reformen leve hele livet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2019

Den 4.mars 2018 la regjeringen fram kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet. Målet er flere gode leveår der eldre opplever god livskvalitet, at de i større grad mestrer eget liv og at de får den helsehjelpen de trenger - når de trenger den.
Leve hele livet tar i bruk nye virkemidler for å sikre spredning og implementering av tiltak som skal bidra til et aldersvennlig samfunn.

Kommunene sentrale

For å bistå kommunene i arbeidet med reformen er det etablert et regionalt støtteapparat. Fylkesmannen koordinerer støtteapparatet, noe som skjer i  samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Trøndelag fylkeskommune har faglig og administrativt ansvar innenfor flere av innsatsområdene i reformen. Fylkeskommunen har derfor en sentral rolle i arbeidet for en vellykket reform i Trøndelag.

I dag inngikk Fylkesmannen og fylkeskommunen en samarbeidsavtale om gjennomføringen av reformen. Her forplikter partene seg på å samordne og koordinere sin bistand til kommunene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.